1. Rekisterin pitäjä

 • Jämsänjokilaakson kaukalopallo Duo-96 ry (1099833-7)

2. Rekisteriasioista vastaava

3. Rekisterin nimi

 •  Jämsänjokilaakson kaukalopallo Duo-96 ry:n jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n tarkoittama jäsen- ja asiakasluettelo
 • Rekisteriin kootaan tietoja seuran jäsen- ja asiakasasioiden hallinnointia varten

5. Talletettavat henkilötiedot

 • Rekisteröidyn täydellinen nimi
 • Osoitetiedot ja asuinkunta
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Jäsenyyden tyyppi (nuorisojäsen, varsinainen jäsen, kannatusjäsen jne.)
 • Seuraan liittymisajankohta ja ero / erottamisajankohta
 • Alle 18-vuotiaan pelaajan huoltajan / huoltajien nimi ja yhteystiedot
 • Pelaajan syntymä-aika (hetu, vakuutustarpeisiin)
 • Pelaajan joukkue / ryhmä
 • Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisterissä olevat tiedot ovat pelaajan itsensä tai hänen huoltajansa luovuttamia
 • Suomen Salibandyliitto, Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ja niiden käyttämät kouluttajatahot

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn tai hänen jäsenrekisteriin merkityn huoltajan / huoltajien kirjallista suostumusta
 • Huoltaja ei voi antaa suostumusta viisitoista (15) vuotta täyttäneen rekisteröidyn puolesta

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana
 • Käyttöoikeus rekisteriin on seuran jäsenrekisteristä vastaavilla ylläpitäjillä, rekisterin tilinhoitajilla sekä seuran johdolla
 • Edellä mainituilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta nähdä yksittäisten henkilöiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja
 • Tulostetut aineistot: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti

10. Tarkastusoikeus

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat
 • 5.-kohdassa mainitut tiedot. Tiedot saa maksutta, jos edellisestä tarkastuksesta on enemmän kuin kaksitoista (12) kuukautta. Tiedot toimitetaan 3 kk:n kuluessa pyynnöstä
 • Alle viisitoista (15) vuotiaan rekisteröidyn puolesta tiedot tarkastaa hänen jäsenrekisteriin huoltajaksi merkitty henkilö / henkilöt
 • Tarkastuspyyntö on osoitettava kirjallisesti 2.-kohdassa mainitulle henkilölle

11. Tietojen korjaaminen

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Alle viisitoista (15) vuotiaan rekisteröidyn puolesta vaatimuksen esittää hänen jäsen-/asiakasrekisteriin huoltajaksi merkitty henkilö / henkilöt
 • Tarkastuspyyntö on osoitettava kirjallisesti 2.-kohdassa mainitulle henkilölle
 • Korjausta vaativan on voitava tarvittaessa esittää viranomaisen todistus korjausesityksestä

12. Kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto-oikeus

13. Turvakielto

 • Jos rekisteröidyllä on väestötietolain 36 §:ssä 1 momentissa säädetty turvakielto, talletetaan hänelle turvakiellon voimassaoloajaksi sellainen yhteystieto, johon posti voidaan toimittaa
 • Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa on esitettävä seuran hallitukselle maistraatin todistus turvakiellosta
 • Rekisteröidyn yhteystiedot ovat salaiset turvakiellon voimassaoloajan

14. Tietojen säilytys

 • Jäsentiedot poistetaan rekisteristä eroamisvuotta vastaavan kauden kirjanpidon sulkemisen ja kauden raportoinnin jälkeen. Jämsänjokilaakson kaukalopallo Duo-96 kausi loppuu 30.4.